Med 46,9 prosent av stemmene, feier SV de andre av banen, ifølge Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjenestes (NSD) skolevalgrapport.

Nærmeste utfordrer, Arbeiderpartiet, må nøye seg med 15,6 prosent av stemmene blant elevene på sentrumsskolen.

Oppslutningen rundt Høyre er som blant de andre skolene som har rapportert skolevalgresultater i Hordaland, med drøye 13 prosent. Men Katten-elevene er nok mindre opptatt av de kristne verdiene til Kjell Magne Bondevik enn de andre elevene i fylket er. KrF fanger knappe 2,5 prosent av stemmene, mot over 13 prosent i fylket for øvrig.

Fire skoler i Hordaland har rapportert resultater fra valget. I Sogn og Fjordane har kun en skole rapportert inn tall. Måløy Videregående skole representerer dermed fylket. Her er tendensen klar; det er SV og Senterpartiet som slår best an blant elevene, med nærmere 30 prosent av stemmene hver. Fremskrittspartiet får over 14 prosent av stemmene, noe som er over 10 prosentpoeng mer enn blant elevene i Hordaland.