SV øker sin oppslutning med 5 prosentpoeng i forhold til i fjor.

Arbeiderpartiet går tilbake med vel 7 prosentpoeng og har nå en oppslutning på under 20 prosent.

Fremskrittspartiet har gått noe tilbake i Midt-Norge i løpet av de tre første månedene av året og havner på 16,2 prosent. Høyre får en fremgang på 0,5 prosentpoeng til 16,4 prosent .

Kristelig Folkeparti går frem med 3 prosentpoeng og oppnår 11 prosent i målingen. Venstre får en oppslutning på 2 prosent, mens Senterpartiet får 7 prosent.

Meningsmålingen er utført i Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene. 338 personer ble spurt.

(NTB)