— Vi har vunnet den viktigste saken, nemlig at regjeringen har sagt nei til konsekvensutredning i denne perioden. Skulle vi bryte ut av den enigheten nå, ville det garantert åpne for oljevirksomhet der oppe, sier partileder Audun Lysbakken som forklaring. - For da kunne Arbeiderpartiet også bryte ut og sikre utvinning i disse områdene sammen med Høyre og Fremskrittspartiet.

— Jeg tror forøvrig ingen er i tvil om hva SV mener om oljeaktivitetet i disse sårbare områdene, sier SV-lederen til bt.no.

— Og dette blir vår viktiigste sak i valgkampen, legger han til.

Ingen støtte

Venstre sitter ikke i energi- og miljøkomiteen, og fikk følgelig ingen støtte for sitt forslag om varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, inkludert forbud mot petroleumsaktivitet i hele Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

Regjeringspartiene SV, Ap og Sp, sammen med KrF, viste til forvaltningsplanene som er viktige, og kravet om konsekvensutredning først, da de avviste forslaget fra Venstre.

Også et eget forslag fra KrF om petroleumsfrie soner i samme område, ble avvist.

Men BT vet at de fleste representantene fra både SV og Senterpartiet følte sterk ubehag over å måtte stemme mot noe de ellers er svært for.

Blå-blått ja

Audun Lysbakken trøster seg med at spilittelsen på borgerlig side like stor som blant de rødgrønne.

— Venstre har garantert for et regjeringsskifte om det blir borgerlig flertall ved valget. Det vil garantert åpne for oljeboring.

Høyre og Frp etterlater heller ingen tvil om den saken. I innstillingen som ble behandlet tirsdag, skriver de to partiene sammen:

— Disse medlemmer vil åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med andre næringer.

De to mulige regjeringspartnerne vil også åpne for konsekvensutredning, noe Arbeiderpartiets landsmøte i april også gikk inn for.