• Ja til gasskraftverk med uhyre strenge utslippskrav.* Helomvending i sykehusreformen, slik at ansvaret for sykehusene blir overført fra staten til regionene.* Minst et par ukers ekstra svangerskapspermisjon.

Med SV i en eventuell ny regjering, vil partiet ha gode muligheter til å få gjennomslag for mange viktige saker. I samarbeid med Senterpartiet vil SV kunne presse Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet til viktige kompromisser:

  • Både SV og Senterpartiet krever helomvending i den omstridte sykehusreformen, slik at sykehusene igjen blir underlagt folkevalgt styring på regionalt nivå.
  • Det nye er dessuten at SV ikke lenger sier bastant nei til gasskraftverk. Sammen med Senterpartiet krever SV såkalt CO2-håndtering som innebærer at nesten alt som heter utslipp unngås. Ap derimot vil basere seg på dagens teknologi.
  • I barne— og familiepolitikken ligger alt til rette for at SV får de to andre partiene med på en betydelig utvidelse av svangerskapspermisjonen. SV vil ha fire uker lenger permisjon enn i dag. Partiet vil i tillegg opprette et nytt «superdepartement» for barn som skal ta seg av barns levevilkår fra fødsel til 18 års alder. Det vil si et departement som bl.a. har ansvaret for så vel utdanning som barnehager. Jens Stoltenberg og Ap har stilt seg positiv til dette.
  • I forsvarspolitikken vil SV få Senterpartiet med seg i å si nei til norsk deltakelse i EUs kampgrupper. De to partiene er også enig om at norske militære enheter bare skal delta i FN-oppdrag når det er aktuelt å dra utenfor NATOs tradisjonelle område.
  • EU-medlemskap droppes. SV og Senterpartiet sørger for det.
  • SV og Arbeiderpartiet er enig om å tillate at homofile og lesbiske par får adoptere, mens Senterpartiet sier nei.
  • Men på ett viktig område må SV regne med å kapitulere: Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet holder døren åpen for oljeboring i Barentshavet, mens SV sier kategorisk nei.