Det ble bestemt på SVs gruppemøte onsdag ettermiddag. Trolig vil saken havne på landsstyrets bord i januar. -Vi har god tid på oss og ønsker derfor at landsstyret skal drøfte saken. Det er viktig at vi får en grundig diskusjon om dette spørsmålet, sier Sigbjørn Molvik som sitter i sosialkomiteen på Stortinget for SV. -Veier tungt -Hvordan er stemningen i stortingsgruppa for regjeringens forslag om totalforbud? -Det er ikke til å legge skjul på at det er ulike syn. Men argumentene for et røykfritt arbeidsmiljø for dem som jobber i serveringsbransjen, samt muligheten for alle til å spise og drikke i et røykfritt miljø, veier tungt, sier Molvik til NTB.

(NTB)