Sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa mener at SV ikke lenger kan lese Soria Moria-erklæringens formuleringer om Norge og Afghanistan bokstav for bokstav, og at det derfor er mulig for å SV å jobbe i regjering for at norske styrker skal hentes hjem. Hun tror Afghanistan kan bli en vinnersak for SV i valget i 2009.

– ISAF under NATOs ledelse er blitt en offensiv styrke som opptrer helt annerledes enn det opprinnelige mandatet. En bokstavelige fortolkning av regjeringserklæringen blir merkelig, sier Fiskaa til NTB.

Hun finner det ikke problematisk at SV jobber for gjennomføring av sitt eget partiprogram og samtidig sitter i en regjering som bygger på kompromisser.

Nei til skjold

Lørdag deltok hun på fylkesårsmøtet i Rogaland SV og innledet til debatt om det norske nærværet i Afghanistan.

Der var også stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland som tok for seg planene om et rakettskjold i Europa. Han krever at regjeringen stanser en kobling mellom USAs skjold og NATOs eget rakettforsvar.

– USAs planer vil føre til en ny omdreining med atomopprustning. I stedet for å støtte en amerikansk president som er på vei ut, bør Norge innlede dialog med Russland og Kina for å få til en nedrustningsspiral. Her kan Norge spille en brobyggerrolle, sier Langeland til NTB.

Fiskaa mener at Afghanistan-redegjørelsen til utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget nylig var et skritt i riktig retning.

– Det ble lagt mer vekt på den humanitære delen av engasjementet og brakte således et nytt perspektiv. Men han sa absolutt ingenting om militære strategier og varslet heller ingen nedbygging av den norske militære innsatsen, sier Fiskaa.

Felles interesser

Langeland mener det er i Norges interesser å utvikle forholdet til Russland, særlig med tanke på den uløste delelinjeproblematikken i nord og de store fiskeri— og energiressursene som er i denne regionen.

– Alt dette vil bli problematisk, dersom Norge godtar rakettplanene, sier NATO-motstanderen Langeland.

Fiskaa mener det er all mulig grunn til at SV bør stille seg i bresjen for en stor folkelig fredsbevegelse.

– Det er nøyaktig fem år siden den største mobiliseringen i Norge i fredstid fant sted. Den var rettet mot krigen i Irak, og viste at spørsmål om krig og utenrikspolitikk er viktige og at de opptar folk, sier fredsaktivisten Fiskaa.

Bortsett fra at hun synes krigføringen i Afghanistan gjør situasjonen i landet verre snarere enn bedre, finner hun det betenkelig at Forsvaret skal være bundet opp i et krigsoppdrag uten noen strategi for hvordan og når det skal slutte.

– Norges beste bidrag til en løsning i Afghanistan vil være å trekke ut sine styrker og vise vei for andre, sier Fiskaa

MOBILISERER FOR FRED: Sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa i SV vil hente norske styrker hjem.
Bergens Tidende