— Det har ikke vært snakk om å tvinge noen i kne. Det har vært mye diskusjon og debatt, men regjeringen har tatt en beslutning som alle tre regjeringspartiene er enige om, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Avgjort torsdag

At regjeringen og Forsvarsdepartementet har hatt hastverk er det liten tvil om. Så sent som torsdag var departementet ferdig med å kvalitetssikre kjøpet og kostnadene.

Rapporten ble vurdert i hurtigtogsfart, og allerede på ettermiddagen ble stortingsgruppene til de tre regjeringspartiene kalt inn til møte for å bli presentert for regjeringens investeringsbeslutning.

På SVs gruppemøte endte det med votering, og stemmetallene ble fire mot fire. Bare den avgjørende dobbeltstemmen til parlamentarisk leder, Inge Ryan, sørget for at partiets stortingsgruppe ikke gikk mot sin egen regjering.

— Jeg beklager vedtaket, sier SVs forsvarspolitiske talsmann, Bjørn Jacobsen og får støtte av blant andre Hallgeir Langeland.

Bryter med viktig prinsipp

— Vi er uenige i grunnlaget for hastekjøpet, særlig fordi det bryter med prinsippet om at offentlige anskaffelser skal ut på anbud. I kampflysaken vant vi en seier da vi fikk gjennomslag for forvaltningslovens prinsipper om at alle tilbydere skal stå likt. Det har regjeringen i denne saken valgt å se bort fra, sier Bjørn Jacobsen.

Han legger til at han er spent på hva opposisjonen på Stortinget gjør med denne saken.

Det var regjeringen Bondevik som besluttet å oppgradere den eksisterende flåten av Hercules-fly. Det er en oppgradering som snart er gjennomført i Canada.

Kjøpet fremmes overfor Stortinget som en del av en proposisjon om investeringer i Forsvaret. Forsvarskomiteens leder, Jan Petersen (H), har tidligere sagt at tiden er knapp for å få behandlet saken før sommerferien.

Koster 3,66 milliarder

Men forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen slår fast at det må skje, hvis flyene skal kunne leveres som planlagt fra USA.

Det vil si at første fly blir levert mot slutten av 2008, det neste tidlig i 2009, mens de to siste blir levert i 2010.

Regjeringen svir av 3,66 milliarder kroner for å kjøpe de omstridte fire Hercules C130J transportflyene fra Lockheed Martin og USA.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen begrunner hastverket med behovet for å anskaffe fly som kan være operative i alle de operasjoner Forsvaret er involvert i, samt sikkerhet til personellet om bord i flyene.

Fly kan bli solgt

Om den manglende anbudsrunden, sier hun:

— Man kan alltid ønske seg en normalanskaffelse, men det ville tatt for lang tid. Og i denne situasjonen gir det heller ingen mening med anbudskonkurranse, fordi det ikke finnes flere tilbydere på markedet nå.

Ifølge Forsvarsdepartementet kan det bli aktuelt å selge de oppgraderte og utdaterte Hercules-flyene, fordi andre land kan ha behov for dem. Det skal angivelig være land som ikke har de samme behov som Norge for det siste i sikkerhetssystemer.

BEKLAGER: SVs stortingsgruppe er delt på midten i synet på regjeringens hastekjøp av transportfly fra USA. Forsvarspolitisk talsmann, Bjørn Jacobsen, er en av dem som beklager beslutningen.
Bjelland, Håvard