Stortinget vedtok i desember 2001 å gi næringsminister Ansgar Gabrielsen fullmakt til å selge det statlige investeringsselskapet SND Invest. Men etter at Gabrielsen hadde brukt ¾-år og millioner av kroner på å forberede salget, snudde plutselig Frp i begynnelsen av juni. De fremmet forslag om å trekke tilbake salgsfullmakten. Dermed regnet alle med at Frp, Ap, SV og Sp sammen ville stoppe salget i tolvte time.

Tar Frp på sengen

I går kveld inngikk imidlertid SV og regjeringspartiene en oppsiktsvekkende avtale som sikrer at Ansgar Gabrielsen likevel kan selge SND Invest som planlagt. Salget ventes å innbringe mellom 900 millioner og 1 milliard kroner.

— Så snart Stortinget fatter vedtaket, står vi foran en umiddelbar avslutning av salget, sier næringsminister Ansgar Gabrielsen til Bergens Tidende.

— Jeg er meget glad for at SV er med på dette og det er en fornuftig løsning vi har funnet ved å plassere deler av salgssummen i såkornfond, sier Gabrielsen.

500 millioner til distriktene

Avtalen mellom regjeringspartiene og SV innebærer at 400 millioner kroner avsettes på neste års statsbudsjett til såkornfond som skal investere i næringssvake områder med fraflytting. I tillegg blir 100 millioner kroner avsatt til et tapsfond.

— Jeg er meget glad og fornøyd for å ha fått til dette sammen med SV. Vi legger grunnlaget for nytt og positivt bidrag til investeringer i nye virksomheter og foretak i distriktene, sier Høyres næringspolitiske talsmann, Ivar Kristoffersen.

Han legger til at «det er uforståelig at Frp snudde i siste liten for å forhindre et salg, all den tid dette er forberedt i månedsvis av regjeringen og at salget i sin tid ble vedtatt med Frps stemmer.»

Forkaster SND-profilen

SVs Inge Ryan har en todelt begrunnelse for å støtte et salg av SND Invest:

— For det første er SND Invest et selskap som i hovedsak har investert penger i områder som i utgangspunktet har en relativt god kapitaltilgang. Da mener jeg Oslo, Akershus og de store byene. For det andre står ikke selskapet for et strategisk eierskap. For oss er det interessant med investeringer i infrastruktur, naturressurser, miljøteknologi og distrikter. Nå flytter vi, gjennom såkornfondet, penger over til distriktene og denne type næringer, sier Inge Ryan.

Han understreker at SV aldri ville støttet en privatisering av Statkraft, men at SND Invest er en annen sak på grunn av selskapets profil.

— I tillegg vil jeg si det er useriøst av Stortinget å forandre mening i siste liten, når det tidligere er gjort vedtak om salg og regjeringen er i full gang med å realisere salget.

— Det er en merkelig måte å styre landet på, sier Ryan.

Nytt selskap

I tillegg til at SND Invest selges, er det også flertall for å utvide det såkalte nye særlovselskapet ytterligere. SND (Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond), SVO (Statens Veiledningskontor for Oppfinnere), Norges Eksportråd og Norges Turistråd slås sammen.

Regjeringen blir også bedt om å vurdere om ikke SIVA (Selskapet for industrivekst) skal innlemmes.