— Vi foreslår overfor SVs stortingsgruppe at det skal finnes en unntaksmulighet og dispensasjonsmulighet i lov om bioteknologi. Det vil åpne for at en søknad fra Mehmets foreldre kan behandles. Så foreslår vi at en medisinsk etisk komité som skal kunne forvalte dispensasjonsmuligheten, og behandle søknader om dispensasjon. Vi foreslår at dette skal være uavhengig av Stortinget og regjeringen, sier SV-leder Kristin Halvorsen.

Seks år gamle Mehmet lider av den livstruende blodsykdommen betatalassemi major. Han kan bli frisk av en beinmargstransplantasjon, helst fra en bror eller søster for å få størst mulig vevslikhet.

Men for å unngå at broren eller søsteren også blir født med sykdommen, og dermed utelukkes som beinmargsdonorer, har Fremskrittspartiet foreslått å åpne for genetisk testing av befruktede egg.

Begge Mehmets foreldre er bærere av sykdommen.