SVs helsepolitiske talsmann Geir-Ketil Hansen sier han er rystet over tonen fra den statlige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Det er særlig uttalelsene fra viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten som provoserer SV-representanten. I et intervju med Dagsrevyen i forrige uke sa Bratten at sykepleiere må jobbe mer, og ikke bruke tida på kafé eller Sats.

— Bratten ødelegger helsevesenets gode navn og rykte og underminerer regjeringen samtidig som hun representerer oss. Det er svært alvorlig, sier Hansen.

Han mener Spekter-direktøren er i ferd med å ødelegge forholdet til de 100.000 ansatte i helseforetakene, og viser til at Sykepleierforbundet ved Oslo universitetssykehus nå nekter å inngå en avtale om overtid – i protest mot Brattens uttalelser.

Hansen sier han akter å ta opp saken med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ved første anledning.

— Regjeringens arbeidsgiverpolitikk bør også speiles gjennom Spekter. Vi kan rett og slett ikke holde oss med en arbeidsgiverpolitikk som er som dette, sier SV-representanten, som frykter Spekters framferd er til skade for rekrutteringen av helsepersonell.

RYSTET: Geir-Ketil Hansen.
STORTINGET