En meningsmåling Polarfakta har gjort for NRK i de tre nordligste fylkene gir Kystpartiet håp om å få inn hele fire representanter fra landsdelen. I Nordland har Steinar Bastesens førstemandat i Nordland vært klart lenge. På de siste meningsmålingene, er partiet inne med to mandater. Hos Polarfakta er Kystpartiet nest største parti med 15,3 prosents oppslutning.

Enoksen usikker

Ett av de største spenningsmomentene i Nordland er om Sp-leder Odd Roger Enoksen klarer å beholde sin stortingsplass. Med en oppslutning på 5,7 prosent i hjemfylket innrømmer Enoksen overfor NRK at det er en reell mulighet for at han rykker ut.

I Troms samler Kystpartiet 8,2 prosent av velgerne, en fordobling i forhold til forrige Polarfakta-måling i august. Kystpartiets førstekandidat Thor Tøllefsen melder seg dermed sterkt på i knivingen om det siste av seks mandater i Troms. Også her ser det svært mørkt ut for Senterpartiet, som med 3,3 prosents oppslutning neppe klarer å beholde sitt ene mandat fra fylket.

Målingen i Finnmark bekrefter tendensen, og gir Kystpartiet en oppslutning på 11 prosent. Framgangen fra august er på 8,2 prosent. Dette er ikke nok til mandat, men sterkt nok til sammen med Ap å kjempe om et utsatt Høyre-mandat i Finnmark.

Sterkt på kysten

Et moment som taler for at Kystpartiet kan klare å endre mandatlandskapet i nord, er at de normalt vektede meningsmålingene har vansker med å fange opp den sterke stillingen partiet har i kystkommunene. Da Steinar Bastesen for fire år siden overraskende kom inn på Stortinget, var det bare de siste regionale målingene før valget som tydet på representasjon. Bastesen fikk over 50 prosents oppslutning i enkeltkommuner.

SV-framgang

Den andre klare tendensen i Polarfaktas måling, er SVs sterke stilling. Mest markert er framgangen på 5,5 prosentpoeng i Troms der SV nå samler 19,3 prosent av velgerne og er nest største parti. Oppslutningen om SV er 15,2 prosent i Nordland (+ 1,3 prosent) og 17,5 prosent i Finnmark (+ 2,2 prosent).

Høyre taper i alle tre fylkene fra forrige måling som ble tatt opp i august. Ap er størst i alle tre fylkene. Partiet står på stedet hvil i Troms (26,3 prosent), går fram 3,3 prosentpoeng i Nordland (25,6 prosent), og tilbake 4 prosentpoeng i Finnmark (26,1 prosent).