Høyre-leder Jan Petersen startet kanonaden mot SV i sin landsmøtetale. Etter å ha avspist Aps skatteopplegg med skarve to setninger, avfyrte Petersen en lang tirade mot SV, som etter hans mening prøver å fremstå som et moderne, reformvillig parti.

Et SV på stigende kurs stresser Høyre. Frp ble knapt nevnt i landsmøtetalen.

— Sosialistisk Venstreparti er slett ikke en pådriver for økt personlig frihet og kommunalt selvstyre, men tvert imot en bremsekloss. Partiet fører en konsekvent politikk for sentralisering, reguleringer og styring av folks hverdag, sa Petersen og la til:

— Nei, avkledd tom retorikk, er sannheten at de står for den samme gammeldagse sosialistiske politikken som de alltid har stått for.

Varig endring?

I debatten som fulgte var SV på manges lepper. Klarest var Erling Lae, Høyres byrådsleder i Oslo.

— Vår hovedmotstander i Oslo er ikke Aps konturløse Rune Gerhardsen, men SVs Kari Pahle. Hun er tydelig. Kanskje dette er et uttrykk for mer varige endringer i det politiske landskapet, sa Erling Lae.

— Den kvinnen - Kristin Halvorsen - må kles av. Og da taler jeg billedlig, utbrøt Dagfinn Ripnes.

Jan Petersen brukte ellers landsmøtetalen til å tone ned inntrykket av at regjeringskrise truer. Først roste han Bondevik for å vise politisk lederskap ved å holde kursen, selv med dårlige meningsmålinger.

— Dette arbeidet skal vi fortsette både i 2003 og i tiden fremover. Samarbeidsregjeringen er et langsiktig prosjekt - et prosjekt som peker langt ut over inneværende stortingsperiode.

Forhandlingsvilje

Om den pågående krisen rundt barnehageavtalen, valgte Jan Petersen å signalisere forhandlingsvilje:

— Jeg tror ingen lar seg imponere av politikere som lar det gå prestisje i sine egne særløsninger, uten hensyn til konsekvensene. Høyre strekker derfor ut en hånd: La oss se om det er mulig å finne felles løsninger som kan bidra til det som må være overordnet: Å gi et barnehagetilbud til alle, lød henstillingen fra Høyres leder.

Jan Petersen ble jevnlig avbrutt av applaus i den nær tre kvarter lange talen. Mest intens var responsen da Petersen snakket om EU-medlemskap.

Siste runde

I dag skal Høyres landsmøte utpeke en valgkomité for de neste to årene. Mye taler for at det blir den valgkomiteen som skal utpeke Petersens etterfølger. Neste år står partilederen på valg.

Sør-Trøndelags Siri Frost-Sterri er foreslått som ny leder av valgkomiteen. Fra Hordaland skal fylkesleder Monica Mæland inn i komiteen.

Kommunalminister Erna Solberg og miljøvernminister Børge Brende er begge nevnt som mulige arvtakere. I går ville ingen legge særlig vekt på betydningen av valgkomiteens sammensetning.

Se også side 36 (leder)

OVERSÅ AP: Partileder Jan Petersen avfyrte en lang tirade mot SV da Høyres landsmøte åpnet i Stavanger i går.

FOTO: ALF OVE HANSEN, SCANPIX