Samtidig klarte Venstre å doble sitt antall velgere, viser en sammenligning mellom valgresultatet og meningsmålinger i perioden juni-august.

Seks meningsmålinger — fra Opinion, MMI, TNS Gallup, ACNielsen, Sentio og Norsk Respons - viser at SV gikk inn i valgkampen med en gjennomsnittlig oppslutning på 16,1 prosent i disse målingene. Valgresultatet for SV ble 8,7 prosent.

Venstre hadde på de samme målingene et gjennomsnitt på 2,9 prosent, et godt stykke under sperregrensen på 4 prosent, som kunne sikre partiet tildeling av utjevningsmandater. Valgresultatet ble 5,9 prosent.

Vant valgkampen

Arbeiderpartiet vant valgkampen, tett fulgt av Venstre og Fremskrittspartiet. Endringene - fra meningsmålinger i juni-august til valgdagen - var henholdsvis 4,1, 3,0 og 2,8 prosentpoeng for disse tre partiene.

Senterpartiet hadde også en liten fremgang, fra 5,7 på meningsmålingene til 6,5 prosent ved valget.

Taperne

I tillegg til SV, var Høyre valgkampens klare taper. Ved starten av valgkampen viste gjennomsnittet av de seks meningsmålingene at Høyre hadde utsikt til å få 16,8 prosent.

Valgresultatet ble 14,1 prosent.

Kristelig Folkeparti klarte heller ikke å unngå tap i løpet av valgkampen. Tallene for meningsmålinger og valgresultat ble henholdsvis 7,6 og 6,8 prosent.