Det har skapt sterke reaksjoner i SV at partiledelsen mandag godtok at Norge sender 150 nye norske spesialsoldater til Afghanistan. Fredag blir det oppvask på et ekstraordinært landsstyremøte.

Onsdag gjorde SV-leder Kristin Halvorsen det tindrende klart at SVs smertegrense er nådd i Afghanistan-spørsmålet:

– Hvis spesialstyrker sendes til Sør-Afghanistan, er det i strid med regjeringens vedtak. En slik regjeringsbeslutning er det ikke mulig å komme fram til med denne regjeringen, sa Halvorsen etter et ekstraordinært sentralstyremøte.

NATO-undring

I NATO blir de norske politiske begrensningene på bruken av spesialsoldatene møtt med undring.

NATO-talsmann James Appathurai sier at den norske regjeringen under NATO-toppmøtet i Riga i november sa ja til at norske styrker kan bli omplassert hvor som helst i Afghanistan i en krisesituasjon.

– Jeg er ganske sikker på at statsministeren husker og står ved det løftet han ga i Riga. Jeg vil minne om at vi er en allianse av 26 land, og solidaritet er et viktig prinsipp for oss, sier Appathurai.

– SV imot

Men etter et gruppemøte i SVs stortingsgruppe onsdag kveld fastholdt Kristin Halvorsen at SV vil si nei til å sende norske styrker til Sør-Afghanistan, selv om NATO-allierte ber om unnsetning i en krisesituasjon.

– Hvis den situasjonen skulle oppstå, må dette tas opp i regjeringen på nytt, og da er SV imot, sier Halvorsen.

Og statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa i Stortinget onsdag at NATO er informert om de norske begrensningene.

– Vi har gjort det klart overfor NATO at styrkene bare skal brukes i Kabul og ikke noe annet sted. Dersom det blir aktuelt å flytte soldatene andre steder skal det tas opp i regjeringen, sa Stoltenberg.

– Usolidarisk

Opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på de norske begrensningene, og anklager regjeringen for usolidarisk opptreden i NATO.

– Vi kan ikke ha begrensninger som gjør det umulig å hjelpe i en krisesituasjon. Det er et kunstig skille og et skille som truer hele NATO-solidariteten, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Venstre-leder Lars Sponheim er enig.

– Vi tok det som en selvfølge at engelskmennene stilte opp for oss i Maimana da det smalt, men de skal ikke ta det som en selvfølge at vi stiller opp for dem når det smeller, sier Sponheim.

Fikk kjeft

Afghanistan-konflikten har ført til sterke interne rivninger i SV, og Halvorsen fikk onsdag kjeft av både stortingsgruppa og sentralstyret for ikke å tatt med partiet på råd om spesialstyrkene.

Det ble ikke fremmet forslag om å trekke partiet ut av regjeringen, men sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa mener SV må vurdere spørsmålet.

– Uavhengig av denne saken, mener jeg vi hele tiden bør ha en diskusjon om hvor mye vi oppnår i regjering. Vi sitter ikke i regjering for å sitte i regjering, men for å oppnå politiske resultater. Vi må måle vår deltakelse opp mot de resultatene vi får, sier hun.

Holm, Morten
Holm, Morten