Sosialistisk Venstreparti går tilbake fra 7,8 prosent i mai til en oppslutning på 5,7 prosent i juni, mens Venstre går fram 1,9 prosentpoeng til 6,4 på målingen.

Arbeiderpartiet går tilbake 1,8 prosentpoeng til 30,5 prosent, men er likevel landets største parti. Fremskrittspartiet er nesten like stort som Arbeiderpartiet og får 30,4 prosent på målingen.

Høyre går mest fram, med 2,2 prosentpoeng, og får støtte fra 13,9 prosent av de spurte. Senterpartiet får en oppslutning på 5,2 prosent mens Kristelig Folkeparti får 5,3 prosent på målingen.