Det viser en måling som Norsk Gallup har utført for Hamar Arbeiderblad.

Mens Arbeiderpartiet har stått på stedet hvil gjennom hele valgkampen, og ligger an til å få 34,7 prosent av stemmene, har SV fosset fram med vel 7 prosentpoeng siden 18. august. Dermed er det i sum rødt flertall i Hedmark, slik det tradisjonelt har vært ved alle valg i dette fylket.

Om galluptallene holder stikk på valgdagen, ligger Arbeiderpartiet an til å få tre mandater. Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil få ett mandat hver, mens SV — som i 1997 fikk inn Karin Andersen på et utjevningsmandat - altså har utsikt til å få to hedmarkinger i stortingssalen.