RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.no Stjørdal

I arbeidsprogrammet som landsmøtet skal vedta i helgen, vil partiet for første gang utforme en næringspolitikk som også omfatter privat sektor

-Vi ønsker å kombinere en fornuftig miljøpolitikk med en god nærings— og distriktspolitikk, sa partisekretær Rolf Reikvam da han innledet til debatt om arbeidsprogrammet i formiddag.

SV vil prioritere kunnskaps-intensive næringer fordi de er minst miljøskadelige. Havbruk og forskning peker seg ut.

Reikvam slo ellers fast at SV skal være et nei-parti.

— Men det skal være rom for ja folk og vi skal ha en åpen de-batt, sa partisekretæren.

Han understreket også at SV må ta alvorlig at det blant folk er flertall for EØS::

— Men vi må utfordre de andre partiene til å bruke vetoretten. Og vi skal ikke gi Arbeiderpartiet anledning til å kreve omkamp om medlemskap ved at vi reiser forslag om at EØS-avtalen sies opp, sa partisekretæren.