— Dette må Arbeiderpartiet fortelle velgerne før stortingsvalget til høsten, for hvis Ap ombestemmer seg, kan det bli flertall på Stortinget for å kutte i dagens sykelønnsordning, sier Halvorsen til NTB.

Støtter kuttforslag Ifølge VG går fire statsråder inn for å kutte i dagens sykelønnsordning. Alle departementene har avgitt sine høringsuttalelser om et forslag fra Sandman-utvalget.

Flertallet i Sandman-utvalget, som ble ledet av tidligere statsråd Matz Sandman (Ap), har foreslått foreslår endringer i sykelønnsordningen. Ansatte som er mer syke enn gjennomsnittet og som har lav lønn, vil tape mest på dette.

Står fast Nærings- og handelsminister Grete Knudsen sier regjeringen inntil videre står fast ved dagens sykelønnsordning. Overfor Bergens Tidende sier Knudsen at regjeringen overhodet ikke har begynt å behandle forslaget til endringer i Folketrygden.

Hun sier videre at hun står fast på Arbeiderpartiets landsmøtevedtak. I vedtaket heter det at arbeidstakernes rettigheter i dagens sykelønnsordning ikke skal svekkes.

Utfordrer Stoltenberg Men dette holder ikke for SV og Kristin Halvorsen:

— Jeg utfordrer Jens Stoltenberg til å klargjøre sitt syn på dette. Hvis Ap er på glid i denne saken må velgerne få vite det nå - før valget, sier hun.

Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Landbruksdepartementet og Justisdepartementet har alle uttalt i høringsuttalelsene at de ønsker å forandre sykelønnsordningen slik at arbeidstakere som blir syke, skal trekkes 20 prosent i lønn de første 16 dagene.

NTB