SV mener regjeringen ikke lenger kan sitte i ro og avvente 22. juli-kommisjonen i saken om PST-sjef Janne Kristiansens håndtering av terrorsaken, både før og etter 22. juli.

— Avsløringene om PSTs ulike forklaringer er meget alvorlige, både for PST og Janne Kristiansen. Forklaringene sprer usikkerhet om hva som er riktig. Det kan være at vi står overfor forsøk på å skjule ting fra PSTs side, sier SVs parlamentariske leder, Bård Vegar Solhjell.

SVs kravliste til Faremo

— Tiden er derfor inne for justisministeren til å forholde seg mer aktivt til det BT har avdekket. Jeg mener Grete Faremo må gripe fatt i dette på flere måter. Hun må kreve en fullstendig redegjørelse av PST om alle forhold knyttet til Global Shield-prosjektet, all kunnskap PST hadde om Anders Behring Breivik, og all diskusjon og alle vurderinger gjort av PST rundt dette, sier Solhjell.

— Denne gjennomgangen må også inkludere en gjennomgang av de ulike forklaringene fra PST om hvorfor tipset om Behring Breivik ikke ble fulgt opp, og da må man stå igjen med hva som er PSTs endelige forklaring, sier Solhjell.- Denne gjennomgangen må i sin helhet gjøres tilgjengelig for 22. juli-kommisjonen. Materialet må så offentliggjøres, i så stor grad som vårt lovverk tillater. Vi kan ikke kreve at opplysninger, som eksempelvis er graderte, offentliggjøres, men jeg vil tro at mesteparten av dette vil kunne offentliggjøres, sier Solhjell.

Klokt med åpenhet

Solhjell understreker at det er klokt av regjeringen å imøtekomme krav om åpenhet i terrorsaken, og viser til den konstruktive debatten etter tidligere justisminister Knut Storbergets redegjørelse om 22. juli-angrepet.

BTs artikler viser at det åpenbart finnes miljøer det er god grunn til å holde øye med. Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell sier at Global Shield-rapporten, hvor det står at terrorangrepet kunne vært avverget om samarbeidet mellom politi- og tollmyndighetene hadde fungert bedre, forsterker behovet for å klarlegge sikkerhetspolitiets prioriteringer.

— BTs artikler viser at det åpenbart finnes miljøer det er god grunn til å holde øye med. I Norge er det høyreekstreme miljøer som står bak all politisk vold i nyere tid. Jeg stiller meg spørsmålet om PST har prioritert dette høyt nok, sier han.

Bergens Tidende er kjent med at Solhjells krav til justisminister Grete Faremo er drøftet med partileder Kristin Halvorsen.

Også Sp reagerer

SV er ikke det eneste regjeringspartiet som mener at situasjonen rundt PST-sjef Janne Kristiansen er alvorlig. Senterpartiets medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per Olaf Lundteigen, uttalte til bt.no i går at «Janne Kristiansens ulike forklaringer representerer et betydelig problem for PST. Jeg erkjenner at det er en vanskelig balansegang for henne, men den informasjonen som PST går ut med, må være sann. Det gjelder alt som blir sagt, og her er det ulike versjoner som er formidlet».

Vil ha PST på høring

Erna Solberg varsler at PST-sjefen vil bli kalt inn på en høring i Stortinget for å klargjøre sine disposisjoner rundt Behring Breivik-tipset de fikk fra Toll- og avgiftsdirektoratet 3. desember 2010. Venstreleder Trine Skei Grande viser til Janne Kristiansens påstand om at PST ikke hadde lov til å registrere Anders Behring Breivik:

— Vi kan ikke ha en PST-sjef som ikke kan regelverket. Jeg er sterkt i tvil om PST er i stand til å gjøre jobben sin, med den sjefen de nå har, uttaler Skei Grande til bt.no, og legger til at tilliten til PST-sjefen er meget tynnslitt.

BT har bedt justisminister Grete Faremo om svar på hvordanhun reagerer på Solhjells krav til henne. Ifølge Justisdepartementetsinformasjonsavdeling, ønsker ikke Faremo å kommentere saken.

Stoler du på PST? Si din mening i kommentarfeltet!