I går la Europarådets generalsekretær Terry Davis fram en rapport om de påståtte CIA-bortføringene på europeisk jord. I klare ordelag refser han Europas regjeringer for å gjøre fint lite for å hindre fremmede, hemmelige tjenester -— les CIA -- i å bryte menneskerettighetene.

– Det meste av Europa synes å være en god jaktmark for utenlandske sikkerhetstjenester, sa Davis.

Før jul bad han de 46 medlemslandene, blant annet Norge, om svar på flere spørsmål om både lovverk og kjennskap til eventuelle ulovlige fangetransporter eller bortføringer. I flere land var det kommet fram i pressen at CIA hadde kidnappet personer og fraktet dem til land som Egypt og Afghanistan for avhør, utenom alle vanlige rettsprinsipper.

Gardermoen og Sola

Også Norge har hatt mystiske fly på besøk. Stavanger Aftenblad avslørte i fjor sommer at et amerikansk Boeing MD-82 hadde landet på Sola 1. juni, på vei fra Romania til Island. Flyet var så sent som i mars i fjor registrert som fangetransport-fly hos US Marshals Service. Dette er en føderal organisasjon som blant annet har ansvar for transport av fanger mellom amerikanske fengsler, og for å spore opp amerikanere på rømmen i utlandet.

Snaut to måneder senere, 20. juli, landet et Gulfstream III-fly på Gardermoen. Det hadde vært innom den beryktede Guantanamo-basen på Cuba flere ganger, og er i amerikansk presse blitt koblet med CIAs fangetransporter.

Vil vite hva flyene gjorde

I svarbrevet til Europarådet viser regjeringen til at begge disse flygningene er blitt tatt opp med den amerikanske ambassaden i Oslo. Svaret fra USA var at norske flyplasser ikke blir brukt til transport av fanger uten at Norge har gitt tillatelse.

– Vi får tro dem på det, var statsminister Jens Stoltenbergs kommentar.

Men det blir for lettvint, mener både SVs utenrikspolitiske talskvinne Ågot Valle og partiets mann i Europarådet, Bjørn Jacobsen.

– Amerikanerne sier flyene ikke er blitt brukt til fangetransport. Da får vi finne ut hva flyene faktisk har gjort her, sier Valle, og understreker at «kampen mot terror må ikke bryte med elementære menneskeretter».

Hun mener det er altfor passivt å bare ta USAs svar for god fisk, og forlanger grundigere, selvstendige, norske undersøkelser. Hun vil nå ta saken opp med den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet.

– Vi har fora der dette kan tas opp. Det er helt andre muligheter for slikt nå enn tidligere, sier Valle om tilværelsen som regjeringsparti.

– Flere detaljer

Stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV), som sitter i Europarådets parlamentarikerforsamling, mener det ikke kan utelukkes at Norge har bidratt til bortføringer som har endt med tortur.

– Norge må spørre mer aktivt. Det svaret som er sendt, er på ingen måte fyllestgjørende. Vi må kunne gi Europarådet et grundigere svar, detaljnivået må være høyere, forlanger Jacobsen.

Han reagerer også på at det norske brevet helt unnlater å nevne andre landinger enn den på Sola og den på Gardermoen. Både på Flesland og på Evenes er det registrert fly som er blitt koblet til CIA. Disse landingene er ikke nevnt i hele tatt i de tre avsnittene regjeringen har skrevet til Europarådet om konkrete fly.

– Begrensede muligheter

Statssekretær Kjetil Skogrand (Ap) i Utenriksdepartementet holder fast ved at Norge har gjort det som kan gjøres.

– Det finnes ikke ytterligere rom for undersøkelser. Vi har henvendt oss til amerikanske myndigheter, og fått et klart svar, sier Skogrand.

Han viser ellers til det Davis selv sier i sin rapport, om at myndighetene har begrenset mulighet til å ha oversikt over hva som befinner seg om bord på et fly.

– Det følger av måten internasjonal lufttransport foregår på i dag. Men uansett: Vi har ingen indikasjoner på at amerikanerne ikke har fortalt oss sannheten, sier Skogrand, som ber kritikerne tenke over hva som er praktisk mulig å få til.

GENERALSEKRETÆR: Terry Davis i Europarådet.