Det er over fire år siden SV har hatt så lav velgeroppslutningen på denne målingen. Arbeiderpartiet går svakt fram, 0,8 prosentpoeng til 31,6 prosent.

Venstre og Frp kan begge notere en framgang på 0,7 prosentpoeng, til henholdsvis 3,9 og 18,6 prosents oppslutning. For de øvrige partiene er endringene minimale, Høyre går fram 0,3 prosentpoeng til 16,6 prosent, KrF går fram 0,2 prosentpoeng til 8,3 prosent, RV tilbake 0,2 prosentpoeng til 1,6 prosent og Senterpartiet går fram 0,1 prosentpoeng til 6,1 prosent. Andre partier får en oppslutning på 1,1 prosent. Målingen er tatt opp fra 31. august til 2. september klokka 20.00.