Øystein Djupedal erkjenner at SV først og fremst har lykkes med å vinne de yngre kvinnelige velgerne, ikke de mannlige industriarbeiderne. Den siste meningsmålingen fra Opinion illustrerer forskjellen. 27 prosent av kvinnene ville stemme SV. 17 prosent av mennene svarte det samme.

— Ikke så rart, mener Djupedal, så lenge SV legger så stor vekt på velferd og velferdsstaten. Kvinner i offentlig sektor stemmer SV både av egeninteresse av hensyn til fellesinteressene, mener han.

Men Djupedal mener også å registrere en klar dreining i synet på SVs økonomiske politikk.

— SVs troverdighet i den økonomiske politikk har steget veldig, sier han.

Først brannslokking

— I første omgang gjelder det å drive brannslokking for å redde industrien. Renten må ned for å svekke kronekursen så norsk industri igjen kan konkurrere med og i utlandet, mener Djupedal.

Han utpeker synderen - sentralbanksjef Svein Gjedrem, som blant annet satte opp renten i fjor sommer.

— Den måten han har forstått sitt mandat på har vært en katastrofe for norsk industri, sier Djupedal.

Han kritiserer Gjedrem for å ha lagt ensidig vekt på å holde inflasjonen nede, og ikke tatt hensyn til konkurranseevne og sysselsetting. - Det er galt å gi sentralbanksjefen så stor makt som han har i dag. Han har innsett at han har tatt feil, men det kan godt være at skaden allerede har skjedd, sier Djupedal.

Oppbygging

SV må overbevise om at partiet har en politikk som vil oppmuntre til verdiskaping. Men Djupedal kritiserer høyresiden i politikken for å forveksle næringsvennlighet med skattelette.

— Norge kan ikke bli et lavkostland. Når norske verft vinner kontrakter i kamp mot asiatiske konkurrenter, er det på grunn av kunnskapen i norsk skipsbygging, argumenterer Djupedal.

SV har foreslått ett innovasjonssenter for miljøteknologi i vertskapsbyen for partiets 15. Landsmøte. Djupedal trekker frem dansk vindmølleindustri for å vise hva han mener. For 20 år siden hadde danskene bare sine gamle vindmøller.

— I dag har danskene en eksport av vindmølleteknologi som er større enn førstehåndsverdien av den norske fisken, sier Djupedal.

Comeback for Keynes

Ideene til den britiske økonomen John Maynard Keynes hadde sin storhetstid under Arbeiderpartiet etter annen verdenskrig. Keynes ville at staten skulle skuffe på med penger for å få fart på økonomien i nedgangstider, og bremse ved hjelp av for eksempel skatteskjerpelser i oppgangstider.

I løpet av 70-tallet kom denne motkonjunkturpolitikken i miskreditt, blant annet etter mislykkede forsøk på å redde de store skipsverftene på Østlandet med offentlige midler mislykkes.

Med stigende arbeidsledighet er det på tide å pusse støvet av Keynes, mener Djupedal. Partiet har nettopp lansert en plan for å få ned arbeidsledigheten ved å bruke offentlige penger for å bygge skoler, boliger veier og jernbane.