• Sett fra ledelsen i SV har vi vært for passiv i EU-saken, og det er litt foruroligende at en større del av våre velgere nå er positive til norsk medlemskap.

Hjertesukket kommer fra sentralstyremedlem Åge R. Rosnes fra Askøy. Han ble overrasket da han fredag morgen fikk høre at siste Opinion-måling viser en merkbar fremgang for ja-siden blant SV-velgerne.

47 prosent av dem som har tatt standpunkt, oppgir at de ville ha stemt ja ved en folkeavstemning nå. I desember var tilsvarende tall 35 prosent.

— Mitt hovedinntrykk er likevel at det er en bastant overvekt av EU-motstandere blant medlemmer og tillitsvalgte, både på lokal- og fylkesplan omkring i landet, sier Rosnes til Bergens Tidende.

Trygg på nei fortsatt

Han lover at EU-saken vil bli viktigste tema på SV-landsmøtet i 2005, og han er «rimelig trygg» på at SV enda en gang vil lande på nei-standpunktet, som han sier.

Åge R. Rosnes, som er mangeårig SV-politiker, har tre forklaringer på at det er blitt så stort innslag av ja-folk i SV: Den ene er at partiet er blitt større, og den andre er at EU-saken fra ledelsens side er blitt bevisst tonet ned i senere år, fordi andre saker er sett på som viktigere. I tillegg har media hatt en overvekt av innslag som gir et positivt bilde av EU.

Har ikke endret syn

BT har kontaktet en rekke unge og eldre SV-folk som har eller har hatt viktige posisjoner i partiet for å få vite hvor de står i EU-spørsmålet. Nesten uten unntak er samtlige like overbeviste nei-folk i dag som de var i 1994, og for de eldstes vedkommende i 1972. Den sterke utvidelsen av EU spiller nesten ingen rolle for det standpunktet de har.

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (bildet) sier at mangelen på demokrati i EU-systemet er hans viktigste ankepunkt mot norsk medlemskap. Utviklingen i retning av en europeisk superstat skremmer ham.

— Men det at flere av våre velgere er blitt ja-folk må vi snarere se på som en mulighet enn som et problem. Når de likevel er SV-sympatisører, har vi gode muligheter til å påvirke dem til å bli nei-folk, sier Lysbakken.

Bystyremedlem Tom Skauge (bildet) er også en like klar EU-motstander som i 1994. Han legger særlig vekt på at de byråkratiske institusjonene i Brussel er blitt enda sterkere enn før.

Tidligere parlamentarisk leder for SV, Kjellbjørg Lunde (bildet), er like kontant:

— Jeg har ingen tro på at vi er tjent med å være med i den type unionsdannelse som EU er. Det er de rike og mektige som bestemmer der.

Glir bort fra nei'et

Tidligere stortingsrepresentant Inge Myrvoll (bildet), Nordland, er en av de få på høyt nivå i SV som sier at han er på gli.

— Mine viktigste argumenter mot EU-medlemskap fra 1994 er kommet noe i bakgrunnen. Jeg har en søkende holdning og har beveget meg bort fra det klare nei-standpunktet, sier Myrvoll som satt på Stortinget til 1997.

Men han presiserer overfor BT at det er som privatmann han her har uttalt seg om EU-saken.