— Jeg opplever kravene fra H, KrF og V som tegn på seriøs vilje og et ønske om å gjennomføre en mer offensiv klimapolitikk, sier Lysbakken.

— Ja, for klimameldingen som din partikollega Helen Bjørnøy la frem var puslete saker?

— La meg si det sånn: Klimameldingen var en begynnelse, men langt fra nok til å løse utfordringene vi står overfor, sier SV-nestlederen.

Sp-leder Åslaug Haga innrømmet nylig regjeringens klimapolitikk har vært for svak. Nå knytter spenningen seg først og fremst til hvor langt Ap vil strekke seg i klimaforhandlingene på Stortinget.

Se våre klimasider

De borgerlige opposisjonspartiene, minus Frp, la torsdag frem en kravliste til de rød-grønne som nærmest ble skamrost av ledere i miljøbevegelsen.

Høye ambisjoner

Partiene vil øke støtten til ny, fornybar energi kraftig. For noen energiformer, som vindkraft, er det snakk om mer enn fordobling av tilskuddet per produserte kWh. De vil bruke tre milliarder kroner årlig frem til 2012 for å bevare regnskogen. De tre borgerlige partiene vil også ha på plass en rekke tiltak for en mer miljøvennlig bilpark. Og ikke minst vil de gjøre Norge «klimanøytralt» innen 2020. Her er regjeringens mål år 2050.

— For SV er ny, fornybar energi, bevaring av regnskog og satsing på kollektivtrafikk og jernbane spesielt viktige tiltak. I så måte er det mye av SVs tankegods i kravene fra de borgerlige. Her er flere forslag vi kjenner oss godt igjen i.

— Samtidig må vi innse at heller ikke disse tiltakene er nok. Bare siden klimameldingen ble lagt frem i sommer har vi fått ny kunnskap om at den globale oppvarmingen har skutt ytterligere fart, sier Lysbakken.

- Skal ikke stå på SV

— Det blir ikke lett å være SV-er hvis de rød-grønne regjeringspartiene bidrar til et utvannet klimaforlik gjennom forhandlingene?

— Forutsetningene for et tverrpolitisk klimaforlik er enighet mellom alle partiene. De borgerlige partiene må også stå inne for den totalpakken som blir fremforhandlet. For SVs del så har vi et partiprogram som er langt mer radikalt enn hva det er mulig å få gjennomslag for i klimapolitikken, sier Lysbakken.

— Hvilke av de borgerliges forslag tror du Arbeiderpartiet vil ha tyngst for å svelge?

— Jeg vil ikke spekulere- eller forhandle om enkeltpunkter gjennom mediene. Det jeg kan si, er at vi i SV skal jobbe for å strekke det lengst mulig i offensiv retning, sier Lysbakken.

SVS TANKEGODS: Fornybar energi, bevaring av regnskog og satsing på kollektivtrafikk og jernbane er viktige tiltak ikravene til regjeringen. Dette er forsonlig med SVs tankegods sier nestleder i partiet, Audun Lysbakken.ARKIVFOTO: CORNELIUS POPPE, SCANPIX
Cornelius Poppe