SV kan sikre arbeids— og administrasjonsminister Victor Norman flertall for planene om å flytte åtte statlige tilsyn og 900 arbeidsplasser ut av Oslo.

Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen, med rundt 100 juristarbeidsplasser, er en del av denne planen.

Men SV-delegatene fra Hordaland vil ikke tvinge SVs stortingsgruppe til å stemme for hele flyttepakken.

I går sa stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra Rogaland at SV i utgangspunktet vil gå for én pakke.

Vil forhandle

Delegatene gambler på at de kan bruke SVs posisjon til å styre vilkårene for hvordan tilsynene skal organiseres, i bytte mot å støtte flyttingen.

I et møte under lunsjen på SVs årsmøte i Tromsø i går vedtok Hordaland SV å støtte partileder Kristin Halvorsens linje i denne saken. Det betyr at flyttingen av hvert enkelt tilsyn skal vurderes for seg.

Mistror Victor Norman

Det er mistro til Victor Normans egentlige hensikter som ligger bak at SV i Hordaland ikke vil garantere for flytting av konkurransetilsynet allerede nå.

— Det må være noen prosesser på forhånd som ikke er med på å undergrave tilsynene, sier leder i Hordaland SV, Dag Westhrin.

Ifølge Westhrin er SV i prinsippet for utflytting. Men nå vil partiet forhandle med Normann for å få garantier som hindrer nedbemanning og omorganisering av tilsynene på et vis som SV ikke ønsker.

Frykter ikke frafall

Landsmøtet i SV skal ikke ta stilling til flytteplanene før søndag.

Frem til da pågår det en tautrekking i korridorene og møterommene på Ishavhotellet i Tromsø.

Flere lokallag har signalisert at de vil at SV skal støtte flytteplanene, for å bevare SVs troverdighet i distriktspolitikken.

Delegasjonen fra Oslo arbeider for at SV skal gå inn for at Stortinget behandler flyttingen av hvert tilsyn for seg.

Førstekandidat for SV i Bergen, Oddny Miljeteig, tror ikke vedtaket i Hordalands-delegasjonen vil svekke SVs oppslutning i Bergen og Hordaland.

— Jeg kan ikke se at det skal få noen negative konsekvenser. Med de vilkårene vår stortingsgruppe legger inn er vi sikrere på at vi ikke får et vingestekket tilsyn, sier Miljeteig.