Partilederen er dermed totalt uenig med dem som sier at kommunene ikke kan bidra med noe som monner i den globale kampen for å bevare miljøet.

– Været er blitt politikk. Dette er det største spørsmålet i vår tid. Daglig ser vi hvordan millioner av mennesker blir rammet av ekstremvær. Og vi får også mer av det. Mange av de vedtak som fattes i kommuner og fylker, påvirker klimaet, sa Halvorsen under åpningen av SV valgkamp torsdag.

Hun gikk også i rette med dem som sier at det hver og en av oss kan bidra med, er så lite at det ikke er noe poeng i å prøve engang.

– En slik tenkning fører til avmakt og handlingslammelse. Summen av små tiltak gir et bedre klima. Den usikkerheten som mange har pekt på som forklaring på at det ikke er nødvendig å foreta seg noe, er definitivt ryddet av veien. Endringene skjer nå, rett foran øynene våre. Dette har det norske folk erkjent, sa Halvorsen.