— Det er i alles interesse at det ikke spekuleres i spesielle bindinger mellom næringslivet og det offentlige, sier stortingsrepresentant Ågot Valle.

Så snart Stortinget samles igjen vil hun og stortingsrepresentant Øystein Djupedal levere et forslag som vil vri fokus fra partienes plikt til å offentliggjøre pengegaver, til givernes opplysningsplikt.

Når en person eller bedrift skal drive forretninger, må bedriften oppgi eventuelle politiske støttebidrag. Det samme gjelder når søknader om utbygging og liknende skal avgjøres, foreslår SV.

I dag er større pengegaver til partiene sentralt en offentlig sak, mens partiene på fylkes- og lokalnivå har lov å hemmeligholde hvem som støtter dem. I valgkampen har særlig Høyre fått gjennomgå for dette.

Nylig stemte flertallet i Stortinget ned et forslag om at pengegaver til kommune- og fylkesleddet også skal være offentlig kjent. I stedet vedtok flertallet å nedsette et utvalg som skal se på problemstillingen.

— Hvorfor vil ikke SV vente på hva dette utvalget konkluderer med?

— Jeg mener det haster med å sette opp noen forholdsregler. Selv er jeg blitt mer og mer opptatt av at vi her i Norge ikke må være naive i forhold til korrupsjon, sier Ågot Valle.