Nesten 60 prosent av SV-velgerne mener at regjeringen har innfridd i forhold til deres forventninger ett år etter valgseieren i fjor høst. Det viser en meningsmåling Sentio har gjort for Klassekampen.

Under en av tre SV-velgere (28 prosent) er ikke fornøyd med resultatene regjeringen har oppnådd. Blant Aps velgere er denne andelen 33 prosent, mens hos Sp er det 42 prosent som mener at regjeringen ikke har innfridd.

49 prosent av Aps velgere er fornøyd, mot 46 prosent av Sps velgere.

Utenfor regjeringspartiene er det ikke overraskende Fremskrittspartiets velgere som er minst fornøyd med regjeringens innsats.

Meningsmålingen ble foretatt i perioden 22. til 27. august, og har således ikke fanget opp reaksjonene etter regjeringens sykelønnsutspill i forrige uke.