En rekke SV-ere presser på for at regjeringen skal gjøre et nytt forsøk på å hindre at Union i Skien blir nedlagt. Men parlamentarisk leder Inge Ryan mener løpet er kjørt.

Sentrale SV-ere med bakgrunn i fagbevegelsen, blant dem Rolf Jørn Karlsen som er vararepresentant til sentralstyret, vil legge press på regjeringen før den første maskinen etter planen stanses 1. februar, skriver Dagsavisen.

— Jeg forventer at regjeringen nå vurderer alle muligheter som finnes for å fortsette driften i Skien. Det fortjener en så stor og viktig sak, sier Karlsen som også sitter i ledelsen i Fellesforbundet, der de fleste Union-ansatte er organisert.

SVs næringspolitiske talskvinne Ingvild Vaggen Malvik, SVs faglige leder Sonja Tinnesland og leder for Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, støtter utspillet.

Men andre i SV mener at løpet er kjørt. Parlamentarisk leder Inge Ryan er blant dem som mener det ikke er håp om at papirproduksjonen kan reddes i siste minutt.

— Jeg tror løpet er kjørt for Union. Vi må heller se framover og hindre at noe lignende skjer igjen, sier Ryan.