SV-leder Kristin Halvorsen tok likevel et kraftig oppgjør med hvordan partiet skal framstå i regjering.

– Vi kan ikke ha en arbeidsstil hvor det blir en daglig foreteelse å vurdere om SV skal være i regjering eller ikke. Den oppsummeringen må vi ta i 2009, sa Halvorsen.

– Vi kan ikke ha en arbeidsstil hvor det blir en daglig foreteelse å vurdere om SV skal være i regjering eller ikke. Den oppsummeringen må vi ta i 2009, sa Halvorsen.

Hun ønsker at 16. februar skal være et vendepunkt for hvordan partiet skal framstå. Hun mener det er viktig å erkjenne at partiet oppnår langt mer enn en oppslutning på 8,8 prosent egentlig skulle tilsi.

Likevel står sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa bak en demonstrasjon som Fredsinitiativet arrangerer i samarbeid med Støttenettverket for afghanske flyktninger og Afghan Refugee Comittee lørdag, hvor parolen er ingen flere soldater til Afghanistan. Fiskaa var svært ordknapp da hun raskt forlot møtelokalene fredag kveld.

Ingen mistillit

En annen som skal demonstrere lørdag er landsstyremedlem Reza Rezaee. Han sa i mediene tidligere i uka at Kristin Halvorsen måtte gå av.

Men det kom ingen mistillitsforslag eller forslag om at SV skal ut av regjeringen på møtet fredag.

– Jeg regner med at de som har mistillit til meg, fremmer det på et landsstyremøte og ikke bare i avisene. Det var bred tilslutning til at vi ikke kan jobbe på en slik måte. En slik situasjon må vi ha slutt på, sa partilederen.

Rezaee sa etter møtet at han nå har tillit til partilederen, og at han føler seg trygg på at partiledelsen vil håndtere Afghanistan-spørsmålet på en god måte framover.

– Massiv støtte

I en pause i møtet sa Halvorsen at hun hadde fått massiv støtte for sitt syn.

– Jeg har fått den støtten jeg trenger for å fungere politisk både som partileder og finansminister, slo hun fast.

– Det er bred forståelse i landsstyret at vi ikke kan ha landsstyremøte hver gang det kommer opp en vanskelig sak. Utfordringen blir å se på et tidlig tidspunkt når en situasjon tilspisser seg slik at vedtaket kan forankres i partiet, sa hun.

Halvorsen tok selvkritikk fordi spørsmålet om å sende soldater til Afghanistan ikke ble tatt opp med landsstyret på et tidligere tidspunkt. Hadde det blitt gjort, er hun sikker på at regjeringens beslutning ville vært uproblematisk også for SV.

Enkeltpersoner

Halvorsen sa videre at det blir gitt et fortegnet bilde av SV fordi pressen bare jakter på dem som er uenig med partiledelsen.

– Det er enkeltpersoner som fortegner bildet av stemningen i SV. Media spør aldri de mange som er enige med oss. Det er ikke rart mange tror det er krise, men det er det ikke, slo Halvorsen fast.

Landsstyremedlem Dag Seierstad sier han er blant dem som har svart på en slik måte at det aldri har kommet på trykk.

Selv har Halvorsen aldri vært i tvil om at enigheten som ble oppnådd da SV valgte å gå inn i regjeringen har bred støtte i SV.

På spørsmål om møtet hadde vært helt fritt for kritikk, var svaret at det hadde vært «kameratslige» innlegg og for øvrig massiv støtte.

Flere sa etter møtet at det hadde kommet noe kritikk mot prosessen.

– Men det har vært et ryddig og godt møte, og det er enighet om at Afghanistan-politikken hadde sett annerledes ut uten SV i regjering, sa SVs nestleder Audun Lysbakken.