Arbeiderpartiet vedtok i dag, med 2/3-flertall, å sette i gang en konsekvensutredning for feltene Lofoten VI, Lofoten VII og Troms II. Landsmøtet til Arbeiderpartiet skal avgjøre om det skal igangsettes oljeaktivitet på landsmøtet i 2015. Prosessen frem til regjeringens forslag til åpningsvedtak vil ta noe under to år og ventes å kunne bli tatt tidligvinteren 2015.

SV-leder Audun Lysbakken er ikke imponert over sine regjeringskolleger i Arbeiderpartiet:

— Vedtaket endrer ingenting i denne saken, men det klargjør at vi har en åpen uenighet som velgerne må ta stilling. En konsekvensutredning er ikke noe kompromiss, men det første steget i en åpningsprosess og begynnelsen på oljeutvinning. Det har aldri blitt gjennomført en utredning uten at det har ført til åpning av områder. Den settes i gang fordi man ønsker en åpning. Vi har nok kunnskap til å si nei.

— Jeg mener det store mindretallet (104 stemmer) viser at våre argumenter står sterkere nå enn for fire år siden. Vi står også sterkere lokalt, også blant fiskerne. Motstanden er økende. Mye ligger til rette for at vi kan få til dette en gang til, om de rødgrønne vinner valget en gang til, sier Lysbakken

— På venstresiden er det bare SV som kan sikre at oljeindustrien blir holdt utenfor i Lofoten. Folk må ta stilling til denne uenigheten når de stemmer til høsten, sier Audun Lysbakken.