Sosialistisk Venstreparti beklager at regjeringen ikke hadde noe annet valg enn å sende flyene, men aksepterer avgjørelsen.

– Det er ingen jubel fra SV sin side om at vi nå sender flyene ned. I framtida kommer vi til å jobbe for at noe annet enn fly blir sendt, sier partiets talskvinne i saken, Ågot Valle, til NTB.

– Vi synes ikke det er greit, men vi aksepterer det, lød konklusjonen onsdag ettermiddag.

Demonstrerte mot Tidligere på dagen hadde hun vært med på en demonstrasjon utenfor Stortinget mot at Norge skulle sende jagerfly.

– Vi er avhengig av å ha et engasjement i saken utenfor Stortinget. Vi har ingen problemer med at andre forteller oss at de har et annet syn, sier Valle.

Hun karakteriserer det som en seier for SV at saken denne gang ble lagt fram i åpent storting, ikke i den utvidede utenrikskomiteen der referatene er sperret i 30 år.

– Det er også en kjempeseier at vi har fått gjennomslag for vårt syn når det gjelder Operation Enduring Freedom (OEF) og Irak, slår hun fast.

– Venstredreining Det Valle betegner som en kjempeseier, mener Høyres leder Erna Solberg er en venstredreining.

– Når Norge nå trekker seg ut av Irak og av OEF, er det en klar venstredreining av norsk sikkerhetspolitikk, bort fra den politikken det har vært bredt flertall om i Stortinget,. Regjeringen har ingen annen begrunnelse enn å si nei til amerikanerne. Det gjør oss venneløse, sier Solberg til NTB.

Hun sier at både OEF og NATOs treningsmisjon i Irak har folkerettslig forankring og er støttet av FN.

– Likevel velger regjeringen ikke å stille i disse. Regjeringen sier den vil støtte opp om FN, men velger å se bort fra FNs oppfordring om å stille i operasjoner. Begrunnelsen for at regjeringen velger å markere avstand til nære allierte og NATO ved ikke å stille, forsøkes tåkelagt, sier hun.