— Vi har få medlemmer og en ganske svak organisasjon, og vi har stort behov for å få nye mennesker inn som kan stå på våre lister. Derfor annonserer vi, sier partisekretær Bård Vegard Solhjell i SV til NRK.

SV har satt i verk krisehjelp for sine lokallag for å få flere til å engasjere seg i lokalpolitikken. 2,7 millioner kroner blir brukt på krisehjelpen i år.

— Vi opplever vi har vanskelig for å stille lister, og det er verre enn før, konstaterer Solhjell.

(NRK)