Sosialistisk Venstreparti har veivalget klart, slår partiets nestleder Bård Vegar Solhjell fast.

– For oss foreldre er unger det viktigste i livet. Derfor må unger også være det viktigste i politikken. Nå har vi en debatt om bygging av gode veier. Det er mye viktigere å satse på unger i dag, sier partiets nestleder og kunnskapsminister til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Solhjell sier det trengs en skikkelig og systematisk satsing på de unges oppvekst, og han ser på det som den beste investeringen for fremtiden.

– Hvis Norge skal klare å bli en kunnskapsnasjon, så må vi begynne med ungene. I tillegg må det satses mer på forskning og høyere utdanning, sier Solhjell.

Han varsler fortsatt utviding av timetallet i skolen, men sier det også er viktig å bedre innholdet i disse timene. Økt kompetanse for lærerne er også på programmet. Han varsler at regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om lærerutdanning ved juletider.

Videre varsler Solhjell språkstimulerende tiltak, og bedre rådgivning til videre skolegang.

Samtidig slår han fast at det er foreldrenes ansvar å oppdra ungene til å sitte stille og ha respekt for læreren.

Barn eller vei? Si din mening her.

SCANPIX