Det hevder Statistisk sentralbyrå som på oppdrag fra Dagens Næringsliv har beregnet hva som kan bli virkningen av de to regjeringsalternativenes finanspolitikk.

Modellberegningene fra SSB viser klart at en rødgrønn politikk, med større pengebruk på offentlig etterspørsel i stedet for skattelettelser, gir høyere økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet. Samtidig vil lønns— og prisveksten øke noe med en ny politisk kurs.

På slutten av stortingsperioden kan en rødgrønn politikk ha gitt 18.000 færre arbeidsledige enn en borgerlig politikk, skriver Dagens Næringsliv.