TRON STRAND

— Ja, det vil bli mange flere fattige med vårt forslag. Men det vil gi et riktigere bilde av hvor mange som har så lite at de er ekskludert fra å delta i samfunnet. Alt koster penger. Det finnes jo ikke fritidsaktiviteter igjen som er gratis, bortsett fra å gå tur. Vi andre kler oss opp når vi skal ut, og vi reiser på ferie. Det er mange som ikke har råd til det, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Studenter blir fattige

Fattigdomsgrensen betinger vedvarende lavinntekt - det vil si at man har den lave inntekten i tre år. SV og Sp vil at fattigdomsgrensen skal settes til 60 prosent av gjennomsnittsinntekten (medianinntekt etter skatt) i landet.

Hvis vi skiller ut tallene for 2003, vil SVs og Senterpartiets fattigdomsgrense føre til at 432.000 innbyggere defineres som fattige. Det er 9,4 prosent av befolkningen.

Regjeringen opererer med en fattigdomsgrense på 50 prosent av gjennomsnittsinntekten. Ap, SV og Sp bruker de tallene til å slå fast at det er 125.000 fattige i Norge. Det inkluderer imidlertid 27.600 studenter som lever på studielån.

«Fattige» pensjonister

Regjeringen og statsminister Kjell Magne Bondevik hevder på sin side at det er inntil 84.000 fattige som hadde en vedvarende lav inntekt i årene 2000-2002.

Med SVs og Senterpartiets fattigdomsgrense på 60 prosent vil for eksempel pensjonister med hundretusenvis av kroner i banken og med gjeldfrie boliger bli definert som fattige. I forhold til grensen på 50 prosent vil andelen fattige som lever av Folketrygden øke fra 15 til 35 prosent. Ifølge Statistisk sentralbyrå betyr det at mange minstepensjonister dermed vil bli definert som fattige.

SV og Sp tar til orde for en slik grense fordi de mener tiltak må iverksettes for å hindre at mange havner blant de aller fattigste.

Vil trylle vekk fattigdom

— Jeg opplever det slik at regjeringen har et ønske om å trylle vekk de fattige. Det er en stor gruppe mennesker, kanskje mellom 100.000 og 200.000, som faller mellom alle stoler. Dette er personer som raskt kan havne i gruppen aller fattigst, hvis de ikke får hjelp til å komme seg ut av den vanskelige situasjonen som de er i, sa Senterpartiets Åslaug Haga i Stortinget da hun stilte regjeringen et fattigdomsspørsmål i fjor.

Karin Andersen understreker at fokus på fattigdomsgrenser oppleves helt uinteressant for dem som sliter økonomisk. Hun sier SV vil gjøre to hovedgrep for å redusere fattigdommen: Å øke innsatsen for å få folk i jobb, og å øke minstesatsene til dem som får økonomisk støtte.

— Målet bør være at satsene til Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) blir retningsgivende, sier hun.

SIFO lager forbruksbudsjetter for ulike husholdninger. En tobarns familie med barn på 5 og 11 år vil ha utgifter på 222.000 kroner i løpet av ett år. Da er utgiftene satt på «et rimelig nivå som gir mulighet for deltakelse i vanlige sosiale aktiviteter», slik SIFO definerer det. SIFO-tallene er oppdaterte og gyldige for 2005.

Tilsvarende tall for fattigdomsgrenser er ikke tilgjengelige, men basert på tall fra 2002 og målt som 50 prosent av medianinntekten, vil en tobarns familie komme under fattigdomsgrensen hvis inntekten etter skatt er under 233.000 kroner. Med utgangspunkt i SV/Sp-forslaget på 60 prosent, vil barnefamilien være fattige med en inntekt etter skatt på 280.000 kroner.