-Vi har i mange år jobbet for et forbud mot nazistiske organisasjoner, arrangementer og symboler. Disse grupperingene står ikke for annet enn vold og rasisme, og har ikke krav på noen beskyttelse, uttaler organisasjonen.

SOS Rasisme driver en underskriftskampanje for forbud mot organisert nazisme, og underskriftene vil snart bli overlevert til justisministeren.NTB