Først ut er Telenor-konkurrenten Teletopia, som torsdag fikk medhold i en historisk prissak mot Telenor, melder NRK.

Post— og teletilsynet bestemte torsdag at Telenor heretter må ta seg mindre betalt for å la sine konkurrenter bruke nettet til å formidle tekstmeldinger. 30 øre per melding, er summen Telenor heretter kan forlange fra konkurrentene. Tilsynet pålegger Telenor å inngå leieavtale med Teletopia på disse betingelsene innen 7. februar.

— Vi har fattet et vedtak som gjør at konkurransen blir hardere. Vi regner med at det fører til bedre priser for forbrukerne, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

Jensen mener konkurransen i Norge har vært for svak til at markedet selv har kunnet ta seg av prisdannelsen. Han viser til Danmark, der tekstmeldinger koster om lag 20 øre per stykk.

Teletopia-sjef Robert Hercz var strålende fornøyd med avgjørelsen i Post- og teletilsynet. Fra 7. februar lover han at kundene skal kunne sende billige tekstmeldinger gjennom Teletopia, vel å merke hvis Telenor følger opp pålegget fra Post- og teletilsynet.

— Systemet for å sende tekstmeldinger er operativt. Vi venter bare på at Telenor signerer avtalen, sier Hercz til NTB. Etter at moms er lagt på de 30 ørene, lover Hercz tekstmeldinger til omtrent halvparten av dagens prisnivå, det vil si mellom 50 og 60 øre.

(NTB)