Det beste rådet PT kan gi for å begrense helseskader som følge av stråling fra mobiltelefoner, er å redusere samtaletiden. Da kommer SMS inn i bildet. Tilsynet går ikke god for "handsfree"-løsninger ennå.

Reduseres

Barn og unge har fra ulikt hold blitt anbefalt å bruke SMS-meldinger i større grad. Telefonen holdes da lenger unna kroppen og eksponeringen reduseres. SMS ý i stedet for samtale ý vil derfor være et godt tiltak, mener Post— og teletilsynet.

Mobiltelefonen er i virkeligheten en radiosender som sender ut radiobølger. Radiobølgene inneholder energi som kan avsettes i kroppen og forårsake oppvarming av kroppsvevet. Tilsynet mener det nå bør bli laget en forskrift som regulerer hvor sterk stråling mobiltelefoner kan ha.

(NTB)