— Vi frykter at deler av tilbudet vil falle bort med denne reformen. Det ville være veldig uheldig, sier Torleif Ruud, forskningssjef i avdeling for psykisk helsearbeid.

Rapporten er bestilt av avdeling for rusmidler i Sosial- og helsedirektoratet, og kom i januar i år.

— Det er nødvendig at behandlingstilbudet utvikles. Kommunen har allerede problemer med å gjennomføre de oppgavene de har, og for mange er økonomien trang. Vi spør oss om kommunene vil makte å videreutvikle tilbudet, sier Ruud.

SINTEF Unimed mener at prosessen går for fort, og forslår derfor at de institusjonene som ikke opplagt hører hjemme under staten, bør samles i et treårig prosjekt der målet er å finne ut hvilke tilbud som skal videreføres, og på hvilken måte.

«Dette vil gi et bedre grunnlag for de fremtidige tjenestene og stimulere til bedret kvalitet, samtidig som en kan bygge på de resultater som blir tilgjengelige fra undersøkelsen», står det i rapporten.