SINTEF og de fire datterselskapene SINTEF Energiforskning, SINTEF Fiskeri og Havbruk, SINTEF Petroleumsforskning og Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt tapte skattesaken ved en dom i Frostating lagmannsrett 10. oktober i år.

Staten ved Sør-Trøndelag fylkesskattekontor fikk i dommen medhold i at SINTEFs virksomhet kan skattlegges til tross for at den i mer enn 50 år har vært betraktet som skattefri.

-Dommen har stor prinsipiell betydning. Skatteetaten har gått bredt ut mot alle skattefrie institusjoner. En høyesterettsdom som kan avklare grensene mellom skatteplikt og skattefri virksomhet vil derfor ha stor allmenn interesse, sier visekonsernsjef Reidar Bye i en pressemelding fra SINTEF.