Forslaget kommer etter at Miljøverndepartementet i fjor høst ba SFT om å utarbeide et lovforslag som stiller krav til leverandører av drivstoff om omsetning og/eller innblanding av biodrivstoff. Og nå konkluderer SFT: Fra 2007 bør de som selger drivstoff, pålegges at 2 volumprosent skal være biodrivstoff, stigende til 4 volumprosent i 2010.

Målet kan oppnås ved innblanding av biodrivstoff i standard bensin og diesel alene.

Norge har allerede innført fullt fritak for CO2-avgift og drivstoffavgift for ren biodiesel og den andelen biodiesel som blandes inn i ordinær diesel. SFT foreslår at alle biodrivstofftyper behandles likt. Tilsynet mener det bør innføres tilsvarende avgiftsfritak også for etanol og øvrige biodrivstofftyper.

– Dette er en stor seier for miljøet. Bruk av biodrivstoff er den enkleste, billigste og mest effektive måten å kutte klimagassutslippene fra biltrafikken på, sier Silje Schei Tveitdal, daglig leder i Norsk bioenergiforening.