Statens forurensingstilsyn (SFT) har avdekket dårlig sikring av tanker og rør, for dårlig vedlikehold og mangelfull risikovurdering på sine intensive kontroller med tankanleggene, skriver Aftenposten.no.

— Tankene utgjør et stort potensial for utslipp enten det gjelder olje, avfall eller andre ting. Et lite uhell kan gi store utslipp, sier Bjørn Bjørnstad i SFT til avisen. Bjørnstad viser til et uhell for et par år siden der olje rant ut i Glomma og skapte store ødeleggelser for fuglelivet og forurensning av våtmarksområder.

Ved siden av seks anlegg ved Glomma har SFT sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap også kontrollert tankanlegg i Stavanger, Bergen og Møre og Romsdal. Ved de fleste virksomhetene ble det oppdaget mange feil. SFT vurderer nå å utarbeide en forskrift som stiller mer konkrete krav til anleggseieren.

Eksplosjonen ved Vest Tanks anlegg 24. mai i fjor førte til at to tanker med avfallsstoffer ble ødelagt. Lokalbefolkningen har helt siden eksplosjonen slitt med kvalme, uvelhet og hodepine, men Folkehelseinstituttet har konkludert med at det er lite som tyder på at de vil få langtidsskader.

SLØVÅG: Eksplosjonen på Vest Tanks anlegg i Gulen skjedde 24. mai i fjor. Siden er svakheter avdekket i mange andre anlegg.