– For første gang dokumenterer forskerne sammenhengene mellom klimaendringene og episoder vi har opplevd i Europa. Hetebølgen i 2003 var ingen tilfeldighet, det er heller ikke den forlengede vekstsesongen i jordbruket eller isbreer som smelter, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Klimaendringene har synlige og merkbare effekter. Hun viser til klimapanelets konklusjon om at menneskeskapte klimaendringer allerede påvirker og har påvirket natur og samfunn.

– De to første delene av klimapanelets hovedrapport tegner et entydig bilde av en verden i endring. Nå må vi fokusere på hvordan vi kan redusere de globale utslippene av klimagasser. Vi må også arbeide sammen med dem som trenger bistand i arbeidet med å tilpasse seg klimaendringene, sier Hambro på SFTs nettside.