SOFIA M. FOSSUM, NTB Oslo

 Ifølge Bellona slipper Eramets anlegg i Porsgrunn ut om lag 170 kilo kvikksølv i året. Etter tips fra avisa Varden grep Bellona fatt i saken, og miljøorganisasjonen mener at det bare i Porsgrunn er sluppet ut om lag 23 kilo kvikksølv fra april til juli i år. SFT har ikke gitt Eramet tillatelse til å slippe ut kvikksølv i det hele tatt, men har heller ikke fulgt opp saken tilstrekkelig ifølge Bellona. -— Vi har allerede anmeldt Eramet og den tidligere eieren av verket i Porsgrunn, Elkem. Nå vurderer våre jurister om også SFT bør anmeldes fordi de ikke har fulgt opp godt nok, sier naturforvalter i Bellona, Alvhild Hedstein. Nå må SFT skrive en rapport om saken til Miljøverndepartementet. -- Statsråd Guro Fjellanger har bedt oss rapportere. Saken er så omfattende at vi trenger en del tid for å bli ferdige, sier direktør i SFT Håvard Holm. Han vil ikke svare på spørsmål om hvorfor SFT ikke har tatt affære når de gjennom tidligere rapporteringer fra Eramet har visst om at selskapet har sluppet ut kvikksølv.