Markedet for private klimakvoter har tatt seg opp i Norge. Kvotene gir enkeltpersoner og bedrifter muligheten til å gjøre opp for utslippene sine.

Til nå er det private som har stått for salget av slike kvoter. Markedet er delt mellom ideelle organisasjoner som Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp og kommersielle aktører som Fjordkraft og Trondheim Energiverk.

Men regjeringen har lenge ønsket å rydde opp i det den ser som et lite oversiktlig kvotemarked. I revidert nasjonalbudsjett er det satt av 7,4 millioner kroner slik at Statens forurensningstilsyn (SFT) kan sette opp og drifte en ordning med salg av klimakvoter. SFT er et statlig tilsynsorgan med offentlig finansiering.

**Les også:

— Private skal ikke tjene penger på dette**

- Konkurransevridning

Daglig leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender (FIVH) frykter å bli skviset ut av markedet dersom SFT begynner å selge kvoter.

— Dette blir fort en konkurransevridning. Vi må hele tiden være i markedet og hente inn gode prosjekter, mens SFT skal kjøpe klimakvoter av Finansdepartementet på helt andre vilkår enn oss, sier Hermstad.

Han peker også på at departementet har investert i prosjekter som FIVH er skeptisk til på grunn av svak klimaeffekt.

— Vi stiller strengere krav til prosjektene enn hva SFT vil gjøre, blant annet holder vi oss unna store, omstridte vannkraftverk. Det frivillige markedet er en garantist for kvalitet, hevder Hermstad.

- Innsideinformasjon

Administrerende direktør Sverre Gjessing i Fjordkraft i Bergen er også skeptisk til planene.

— Dette er en veldig uheldig rolleblanding. Hvilken troverdighet skal SFT ha som både aktør og kontrollør i det samme markedet, spør Gjessing, som også reagerer på at SFT skal handle såkalte EUA-kvoter (pliktige kvoter).

— SFT er ansvarlig for de norske utslippstallene, som påvirker kvoteprisene. Dette er innsideinformasjon som krever nøytral håndtering, sier Gjessing.

Han opplyser at private klimakvoter fortsatt har beskjeden kommersiell betydning for Fjordkraft, men utelukker ikke at markedet kan bli kommersielt viktig i fremtiden.

— Da må det være lov til å spørre om SFT skal drive på de samme kommersielle premissene som konkurrentene, sier Gjessing, som frykter statlig kryssubsidiering.

Krever svar fra Solheim

Høyres næringspolitiske talsmann, Torbjørn Hansen, har tatt opp saken i et skriftlig spørsmål til miljøvernminister Erik Solheim. Han vil ha svar på hva statsråden vil gjøre for å hindre konkurransevridning.

— De private aktørene er naturlig nok engstelige for at SFT skal underprise kvotene sine, operere med lavere gebyrer eller bruke offentlige midler i markedsføringen. SFT burde heller gjøre jobben sin som tilsynsmyndighet og informere publikum om det som finnes av tilbud, sier Hansen.

Han reagerer på det han mener er en prinsipielt uheldig rolleblanding.

— Dette er jo omtrent som om Mattilsynet skulle sette opp en fiskebod rett ved siden av Torget. Ideen er usedvanlig dårlig, preget av en statsråd som er ideologisk tilhenger av all virksomhet bare den er statlig, sier Hansen.

Diskutér salg av klimakvotar her.

«UHELDIG ROLLEBLANDING»: - Hvilken troverdighet skal SFT ha som både aktør og kontrollør i det samme markedet, spør sier Sverre Gjessing, adm.dir. i Fjordkraft.
Skodvin, Helge