Han kom med disse signalene da Statens forurensningstilsyn fredag presenterte sin vurdering av tiltak for å redusere Norges utslipp av klimagasser fram til 2020. Leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener dette er en gavepakke til den rødgrønne regjeringsalliansen, som starter forhandlingene om en politisk plattform mandag:

– Den nye miljøvernministeren må endre utslippstillatelsen før han eller hun har tatt av seg jakka. SFT har levert det faglige grunnlaget, nå er det opp til den nye regjeringen å stille krav om CO2-håndtering, sier Haltbrekken til NTB.

Tre gasskraftverk

Det er gitt konsesjon og utslippstillatelse for tre gasskraftverk, men kraftverket på Kårstø i Rogaland er det eneste hvor Naturkraft har startet bygging. Kraftverket skal starte elektrisitetsproduksjon høsten 2007.

Flere aktører har lagt fram nye teknologiske løsninger for å håndtere CO2-utslipp, enten ved å deponere CO2, eller bruke den som trykkstøtte ved oljeutvinning. Den teknologiske utviklingen gir grunnlag for å ta i bruk den muligheten som forurensningslovens gir til å endre utslippstillatelsen, mener direktør Håvard Holm i Statens forurensningstilsyn.

– Det er formelt sett mulig å endre utslippstillatelsen som allerede er gitt. Det har skjedd så store endringer i det man ser som teknologisk mulig den siste tiden, at forurensningsloven gir hjemmel for enten å oppheve tillatelsen eller endre den, sier Holm til NTB.

Vanskelig

Han mener det vil bli vanskelig å redusere norske klimagassutslipp i framtiden dersom vi får gasskraftverk som slipper ut CO2.

– Det vil bety veldig store utslippsreduksjoner på andre sektorer og gjør det vanskelig å nå målene, sier han.

Holm understreker at norske myndigheter står overfor utfordringer som ingen miljømyndigheter tidligere har hatt.

– Det gleder meg veldig at til og med Haakon Lie går inn for CO2-rensing av gasskraftverk, sa han da han åpnet konferansen.

Informasjonssjef Geir Fuglseth i Naturkraft understreker at forurensningslovens paragraf 18.3 åpner for å endre utslippstillatelsen hvis ny teknologi for CO2-håndtering er kommersielt tilgjengelig.

– Det er den ikke uten at man tar i bruk andre virkemidler. Da må staten bidra økonomisk, sier han til NTB.

Redusere utslipp

Mens innbyggerne i Houston flykter fra orkanen Rita, la Statens forurensningstilsyn fram sin analyse av klimatiltak i Norge fram til 2020. Analysen viser at det er mulig å komme ned på utslippsnivået fra 1990 innen 2020, men det er også teknisk mulig med ytterligere reduksjoner. Ifølge Kyoto-avtalen kan Norge redusere noe av sine utslipp gjennom CO2-reduserende prosjekter i andre land eller ved å kjøpe kvoter.

CO2-rensing av gasskraftverk er et av de viktigste tiltakene for å sikre at Norge reduserer sine klimautslipp.

Andre kostnadseffektive tiltak er redusert bruk av olje i industri, næringer og boliger ved å gå over til fornybar energi eller biobrensel og økt bruk energiøkonomisering og fjernvarme.

Klimarådgiver Audun Rosland, som presenterte analysen, sa også at det vil være effektivt å gjøre kjøretøy mer miljøvennlige og redusere bilbruken. Han nevnte også tiltak i prosessindustri, landbruk og avfall.

– Landbruket står for 10 prosent av utslippene i dag, og redusert bruk av nitrogenholdig gjødsel er det mest kostnadseffektive tiltaket i denne sektoren, sa Rosland.