Det viser en gjennomgang fra Statens forurensningstilsyn, SFT. Av ti konkrete mål er bare fire oppfylt, viser gjennomgangen SFT har gjort, ifølge NRK. Norge har blant annet ikke klart å redusere utslipp som bidrar til forsuring, klimaendringer og overgjødsling så mye som Ap-regjeringen lovet i 1989.

Miljøvernminister Siri Bjerke tror at man den gang miljømålene ble satt ikke hadde oversikt over sammenhengen mellom mål og midler.

-Særlig når det gjelder NOx-utslipp, utslipp av CO2 og opprydding i gamle miljøgiftsynder, blant annet stoffer som ligger på havbunnen, må vi gjøre en kjempeinnsats fra nå, sier Bjerke til NRK.NTB