Det viser en kartlegging VG har foretatt i alle landets kommuner, på grunnlag av tall fra Grunnskolens informasjonssystem.

I 30 kommuner har ingen av de SFO-ansatte pedagogisk utdannelse, og i 14 kommuner har under én av ti ansatte slik utdannelse.

Blant fylkene kommer Oslo aller dårligst ut, med 87 prosent av de SFO-ansatte uten pedagogisk utdannelse.

Vest-Agder kommer best ut, med 55 prosent som har slik utdannelse.

– Jeg syns foreldre må stille krav. I barnehagen er det krav og retningslinjer. Det burde være like strenge krav til SFO, sier professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund ved Universitetet i Oslo.

Opplæringsloven stiller ingen kompetansekrav til verken ledere eller personalet i Skolefritidsordningen.

– Det kreves politiattest for alle som skal jobbe i SFO. Men siden målet for SFO er lek og fritidsaktivitet og ikke opplæring, stilles det ingen spesielle krav til kompetanse hos de ansatte, sier avdelingsdirektør Lars Gunnar Nag i Utdanningsdepartementet til VG.