Ifølge Oslo tingrett skjedde overgrepene et titall ganger i løpet av en toårsperiode. I løpet av denne tiden skal SFO-assistenten ha fått jenta til å foreta seksuelle handlinger, samtidig som han selv forgrep seg på henne mot betaling, skriver Dagbladet.

48-åringen, som også er dømt til å betale jenta 30.000 kroner i oppreisning, nekter straffskyld. Han har forklart at han ved noen anledninger hadde gitt jenta småpenger, og at han hadde kysset flere av barna.

Aktor hadde lagt ned påstand om ubetinget fengsel i 120 dager. Forsvareren påsto full frifinnelse, subsidiært at klienten måtte behandles på mildeste måte.

Dommerne mener på sin side at de seksuelle handlingene ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Vi viser til at tiltalte var ansatt på SFO med ansvar for å passe på barn fra seks til ti år. Jenta var elev på SFO. De seksuelle handlingene var grove tillitsbrudd overfor henne og et angrep på den trygghet hun hadde krav på i SFO, heter det i dommen.

Jenta har hatt psykiske reaksjoner i ettertid.

Tre andre jenter i en parallellklasse har i dommeravhør forklart at de ble tilbudt penger av mannen mot at han kunne få kysse dem.